Politik- og forretningsbetingelser

PERSONDATAPOLITIK
AJ Lyskilder & Belysning indsamler oplysninger om dig som kunde.
Beskyttelse
Personoplysninger afgivet til AJ Lyskilder & Belysning er beskyttet af de til enhver tid gældende love og regler om beskyttelse af personlige data.
Hvad registreres
Følgende oplysninger registreres:
Firma-/ Institutionsnavn, adresse, kontaktperson, telefonnummer, mailadresse samt data til elektronisk faktura.
Personoplysninger via vores website sikrer, at det altid sker ved afgivelse af samtykke, således der er informeret om præcis hvilke oplysninger der indsamles.
Hvorfor registrering
Personoplysninger indsamles med det formål at kunne levere varer samt afsende faktura.
AJ Lyskilder & Belysning bruger tillige oplysningerne til, at informerer om kommende tiltag via nyhedsbreve.
Nyhedsbreve udsendes kun til de personer, der har tilmeldt sig og godkendt denne ordning.
Hvor længe registreres
Personoplysningerne registreres hos AJ Lyskilder & Belysning og opbevares i minimum fem år (ifølge bogføringsloven),
eller så længe det er nødvendig til formålet (varestatistik). Oplysningerne slettes straks ved ønsket herom.
Databehandlere
AJ Lyskilder & Belysnings databehandlere (webshop) foretager behandling af personoplysninger.
Der er indgået databehandleraftale med databehandleren. Databehandlere har i henhold til databehandleraftalen tavshedspligt.
Oplysninger afgivet til AJ Lyskilder & Belysning videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
AJ Lyskilder & Belysnings revisionsfirma har adgang til oplysninger udstedet på fakturaer, oplysningerne bruges alene til udførsel af revision.
Dataansvarlig
Den administrerende direktør har adgang til de oplysninger, der registreres om dig som kunde
Indsigelse
Som registreret hos AJ Lyskilder & Belysning har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i den forbindelse skal ske til AJ Lyskilder & Belysning


 

COOKIE POLITIK:

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som shoppen gemmer på din computer for at kunne holde styr på,
hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hvorfor vi bruger cookies?

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over besøg på hjemmesiden.
Cookies husker fx, om du er logget ind, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden, osv.
Webshoppen bruger også cookies til statistikker, denne sker i anonym form - det er ikke muligt at spore den enkelte kunde eller besøgendes adfærd.
Vi bruger ikke tredjeparts cookies - og vi videresælger ikke cookies.

Typer af cookies der bruges på ajlys.dk:

Sessionscookies
Session cookies er nødvendige for at holde en forbindelse mellem din computer og en hjemmeside kørende.
Det er fx tilfældet med indkøbskurven, som du ikke kan bruge, hvis du har slået cookies fra i din browser.
Session cookies slettes igen, når du lukker din browser.Salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder andvendelse for al samhandel med
AJ Lyskilder & Belysning. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået
andre skriftlige aftaler mellem dig som Køber og AJ Lyskilder & Belysning.

Leveringstidspunkt og transport
Leverancen anses solgt ab lager Randers.
Forsendelsen af varer sker med GLS, samt mindre forsendelser PostDanmark.

De opgivne leveringstider er efter bedste skøn og med forbehold for rimelige tidsoverskridelser.
AJ Lyskilder & Belysning ansvar for tab, som Køber måtte lide, som følge af forsinkelse eller manglende levering,
kan aldrig overstige 10% af ordresummen. Leveringstilsagn er under forbehold for strejke, lockout og anden
force majeure, som AJ Lyskilder & Belysning ikke er herre over.

Pris og betaling (Priser kan kun ses ved B2B login)
I denne butik kan du bestille dine varer online, betalingsbetingelserne er anført på fakturaen.
Privatkunder samt ikke B2B kunder, kun ved forudbetaling via bankoverførelse.
Ved for sen betaling beregnes rente med den til enhver tid gældende rentesats.
Renten tilskrives kontoen månedligt.

Alle priser i danske kroner excl. lampeafgifter, sikringsafgifter, miljøafgifter og andre lignende
offentlige afgifter samt moms.

Returneringer
Lagervarer teges alene retur til kreditering efter forudgående aftale. Varerne skal i ubeskadiget stand
og i original emballage returneres franko til AJ Lyskilder & Belysning med angivelse af fakturanummer
og dato for leveringen. Skaffevarer tages ikke retur. Der kan ved udefrakommende omkostninger
påberegnes et krediteringsgebyr.

Reklamation
Reklamationer over synlige mangler og/eller fejl skal ske snarest ved modtagelsen,
dog senest 8 dage fra leverancens modtagelse.

Ansvar for mangler
AJ Lyskilder & Belysning påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter egner sig til det af Køber påtænkte formål.
For fabrikations- og materialefejl gælder 24 måneders garanti. Garantien gælder alene reparation eller ombytning af
produktet, som viser sig fejlbehæftet. Det er dog en betingelse, at Køber leverer det/de mangelfuld(e) produkt(er) frit
til AJ Lyskilder og Belysnings adresse til ombytning vedlagt skriftlig beskrivelse af manglen/fejlen.
Genfremsendelse af de ombyttede produkter sker for AJ Lyskilder & Belysnings regning, men Købers risiko.

Produktansvar
I de tilfælde hvor der, udover hvad der fremgår af foranstående, vil kunne sættes krav mod AJ Lyskilder & Belysning,
er AJ Lyskilder & Belysning uden ansvar for enhver indirekte skade som drifttab, tabt fortjeneste, tab på grund af 
skade forvoldt på andre genstande og skade forvoldt på tredjemand.
I den udstrækning AJ Lyskilder & Belysning måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet
til at holde AJ Lyskilder & Belysning skadesløs i samme omfang, som AJ Lyskilder & Belysning ansvar er begrænset
ovenfor. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden part 
herom. Køber forpligter sig til at sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod 
AJ Lyskilder & Belysning i anledning af det solgte.
Tvistigheder af enhver art, som ikke lader sig løse uden retsindblanding, skal afgøre ved AJ Lyskilder & Belysnings
hjemting og på grundlag af dansk retspraksis.